Log In

Pengalamane Enyong Karo P3A Women Care

Oleh Cunong (Anggota P3A Women Care)

Awale Inyong Kenal Organisasi P3A Women Care Desa Karangjati. Cara-carane enyong kan bojo RW dari nek ana acara nang endi bae khususe nang Desa Karangjati enyong cok diundang. Dina apa aku ya wis kelalen aku di wei undangan nang Pak Tarsim pas tek waca isine undangan kang Tim Mitra Wacana, sing isi undangane kon melu sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, aku ya teka wong kayane mandan ana manfangate tur tek ringok-ringikna karo tek ematena organisasi giye deneng maen temen dadi aku kepencut. Lah organisasi kiye ujarku yaw is ana undang-undange ya aku tambah mantep wong anu dilindungi nang negara.

Sing Tek Lakoni Nang Aku Seuwise Dadi Anggota P3A Women Care

Pas tanggal sanga (9) wulan enem (bulan 6), taun rongewu pitulas (tahun 2017) dinane Jemuah (Jum’at), aku diundang nang Tim Mitra wacana sing unine pembentukan atau re-organisasi P3A Women Care Desa Karangjati. Aku mangkat pas ana pemilihan ketua terus aku kepilih dadi kandidat lan Alhamdulillah sing milih aku akeh banget nganti satus (100) wong tapi sing sangang puluh sanga (99) milih batire, sing milih aku kur wong siji (1) biting tok. Tapi nyong ra dadi ketua ya rapapa, wong enyong be nu kur teyeng-teyengan tok ya kur go genep-genep lah.

Tapi aku dipercaya nang batir-batir jere kon dadi tukang tulis bahasa menterenge ya sekertaris, lah ya Alhamdulillah banget muga-muga aku bisa ngelakoni amanah sing diwei nang batir-batir, senajan tulisanku elek kaya cokeran bebek, wong nyong dewek be cokan bebeh maca tulisane dewek merga bingung anu tulisan apa, hehehe
Sewise dibentuk organisasi P3A sing di ketuani nang ibu Suminah carane siki dadi akeh pisan kegiatan. Kegiatan-kegiatan kuwe antarane :

a. Pertemuan rutin P3A Women care

Sing acarane anjang sana kang umahe anggota siji maring anggota liyane terus giliran ben wulan. Tujuane ya nggo mempererat tali silaturahmi karo kanca-kanca anggota P3A Women care karo mbahas kegiatan sing arep dilakoni wulan ngarep dadi ora gugup karena kabeh butuh persiapan. Selain kuwe, juga sokan sharing uga bertukar pemikiran antar anggota sing tujuane ben seanggota woca kuwe aja pada tukaran.

b. Kegiatan Sosialisasi SIlang antar RW

Sosialisasi silang dilakoni tiap wulan nang tiap RT utawi Rw se desa Karangjati , ya sing dadi petugas mensosialisasikan ya para anggota P3A women care carane gentian per wulan. Nyong yaw is tau olih giliran dadi petugas nang Rt 04/05 ya ora ketang kon dadi tukang tulis ya Alhamdulillah banget, sing dadi pengacara mba Darini, sing ngisi bu Yayuk karo Bu suminah. Alhamdulillah banget wargane enyong pada semangat lan antusias pisan ngrungokna apa sing di aturaken nang Bu Yayuk, bu Yayuk kui perangkat desa Karangjati karo Bu Suminah (ketuane Woca). Ditakoni ya pada mudeng wis pada ngerti apa kuwe kekerasan lan langkah-langkah sing dilakoni ben terhindar seko dadi korban kekerasan.

c. Kesenian lan kreatifitas

Kegiatan kiye dilakokna cara carane ben go bisa nambah penghasilan para anggota women care, isine kegiatan ya ana pelatihan gawe kacang asin, pelatihan ngolor karo ngrajut. Karena dewek bingung permasalahane nang pemasaran dadi ya tekan siki urung bisa olih penghasian go anggota, tapi ya dewek pada tetep semangat berusaha.

d. Kegiatan bareng Tim Mitra wacana

Kegiatan tiap wulan kang tim Mitra Wacana ya ana bae nganti kadang saking ora kobere ana sing ora tek angkati wong wektune pas bareng aku ngaji ya pangapurane bae nggo kabean. Pokoke kegiatan utawa kumpulan sing tek lakoni nang aku marakna aku dadi tambah pengalaman setitik dadi pinter lan tambah batir karo wong ngendi sing ora, soale nek kumpulan ora kur nang desa karangjati tok tapi adoh nang rumah makan sing nang kota ya dadi wawuh karo batir-batir adoh. Jan melu kegiatan kiye dadi tambah segala-galane, pokoke seneng lah

4. Seneng lan orane dadi anggota P3A Woman Care

Senenge dadi akeh batire tambah ilmu wong sing diwarahi nang Tim Mitra Wacana akeh banget utawa pirang-pirang nganti kadang materine kelalen ra diwaca, tapi ya Alhamdulillah nek materi di terangna sepetil ya ana sing nangkep nang pikiranku lan mikine sing ora ngerti apa kuwe kekerasan dadi ngerti. Misale werna-werna kekerasan aku sing wis ngerti karo wis tek pahami ya tentang kekerasn fisik, seksual, psikis, ekonomi lan politik, nek kon nerangna ya peren wis mandan mudeng.

Lan aku dadi ngerti apa bae alat reproduksine wong wadon karo wong lanang, jebule ya kaya kae lah tulih pada ngerti dewek lah. Lah ya mbok pada urung ngerti tek jelasna bae lah: Alat reproduksi wong wadon ana turuk (vagina) , rahim, uterus, ovarium, fimbree, tuba falopi lan alat reproduksine wong lanang ya aku ngerti wong aku wis mbojo. Antarane ya ana testis, epidymie, scortum, glans, penis utawane katir, utara kandung uyuh, vasikula seminalis, kelenjar prostat ya siki aku dadi ngerti kabeh.

Jebule wis melu anggota P3A women Care akeh senenge karo susaeh apamaning ilmu sing wis diwaraih nang Tim Mitra Wacana bisa digetok tularna meng kanca batir rasane kaya wong sing berguna pisan ora sia-sia gole sering melu kumpulan ana faedaeh.
Ganu aku rung ngerti apa artine kekerasan, aku nek anake ngeyel tek jewer karo tek gebug, tapi mbarang siki wis ngerti kabeh mau sing tek lakoni nang enyong termasuk kekerasan aku ya dadi nyesel banget seandene waktu bisa diubengna aku ra bakalan nganuni anakku lan ngapurane ya nak beyungmu pancen galak. Ya moga-moga anakku dadi anak sing pinter lan berguna nang agama nusa lan bangsa, aamiin.

Seuwise nyong ngerti nyong belajar nggo awaku dewek disit latian nek ana masalah apa-apa aja nganggo kekerasan karo latian sabar lan tawakal nek ngarepi kabeh masalah sing nimpa awaku. Komentare bojone nyong ya maen meng nyong, gole kumpulan seprana-seprene ya ana mangsane, dadi mandan ngormati, meng wong lanang ora sering ngomeih, nek nyong ngomong seru setitik ya langsung emut-emut termasuk kekerasan nek ngomeih wong lanang.

Sikine aku melu P3A Women Care dadi paham lan tambah akeh ilmu sing mikine aku ra ngerti dadi ngerti, contone jerene ana papat (4) zona sing ora kena dimek nang wong lia kecuai awake dewek , kuwe ana tutuk (mulut), dada, tempe (kemaluan), bokong (pantat).
Jan pokoke nek ra melu apa maning ra ngerti anane P3A Women Care rugine pol, kaya nyong bae tembe melu sedela wis arep rampung, jane esih kurang ilmu sing urung tek pelajari nang enyong, tapi enyong ya tetep bersyukur banget, walaupun sedela tapi ya insyaallah arep tek enggo lan tek sosialisasikna meng wargane enyong kon pada ngerti apa kuwe kekerasan lan ra pada bakal ngelakoni apa maning dadi korban kekerasan, lan organisasi kiye ora bertentangan karo agama. Kabeh mau ya tujuane apik ora ana alane sing penting dewek gole nyampekna meng masyarakat sing bisa ditampa.

Ora senenge

Wektune kadang nganti sore, dadi nyong rabisa melu pelajaran/materi tekan rampung, soale nyong ya cara-carane melu ngrewangi dadi tukang maraih ngaji nang pondok. Sing ra bisa di tinggalna, genah kabeh mau wis dadi kegiatane nyong, sing ora bisa di ganggu gugat pokoke.

Pesenen Kanggo Tim Mitra Wacana

Acara kaya kiye aja nganti bubar lanjutna terus aja pantang menyerah lan kudu sabar terus aja pantang menyerah lan kudu sabar, kiye acara nu penting banget kanggo masyarakat Indonesia lan ngendi sing ora ,,,pokoke sip banget lah, akeh banget manfangate tinimbang mudhorote. Apamaning jaman siki nek pada garep ngelakokna ala ora pandang maring sapa abe nek wis ketempelan setan ya uwis ora emut apa-apa. Sing keri dewek pesen sing go pada maca tulisane nyong : “ Sing apik ya ditiru, sing ala ya diguang adoh-adoh”

Tagged under

Tinggalkan Balasan

sukseskan asian paragames 2018